“Een interne ambassade zorgt voor openheid over autisme in een organisatie”

Bij Defensie is hard gewerkt aan de opzet van een interne autisme-ambassade. Negen werknemers binnen Defensie met autisme, zowel militairen als burgers, zijn door stichting Vanuit autisme bekeken (VAB) getraind tot autisme-ambassadeur. Hiervoor heeft Defensie gebruikgemaakt van het traject Inclusief Werken met Ambassadeurs van VAB. José van Echtelt, Adviseur Employability Defensie, heeft de oprichting van de ambassade binnen Defensie in gang gezet en vertelt over het proces. “We willen dat medewerkers beter weten wat autisme is en daar ook naar handelen.”

Zichtbaarheid op de werkvloer

José wist dat het tijd was om meer kennis rondom autisme op de werkvloer aan te bieden. Naast haar functie, is ze namelijk coach van collega’s met autisme: “Vanuit die gesprekken hoorde ik signalen dat autisme soms niet helemaal begrepen wordt.” Stefke Teunisse, één van de nieuw getrainde autisme-ambassadeurs, is het daarmee eens. “Je ziet autisme niet altijd aan iemand, maar het zit er wel. Ik wil graag dat stukje zichtbaarheid bieden als ambassadeur.” 

Open over autisme 

Die zichtbaarheid is ook het doel van de autisme-ambassade: autisme bespreekbaar maken op de werkvloer. Door meerdere werknemers met autisme te trainen als autisme-ambassadeur in een organisatie, vorm je een autisme-ambassade. Deze ambassadeurs zijn open over hun autisme. Zo ontstaat er meer begrip op de werkvloer en krijgen meer werknemers met autisme de ruimte om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. “Ik vroeg een subsidie aan met behulp van Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds en dat werd goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid”, vertelt José. “Daarna zocht ik contact met stichting Vanuit autisme bekeken om het traject Inclusief Werken Met Ambassadeurs, dat VAB in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft, in te zetten.” 

Veel impact 

Vanuit VAB sloot Thijs van der Rol, ervaringsdeskundig adviseur, aan om te helpen met de implementatie bij Defensie. ''Al zo'n 10 jaar traint VAB autisme-ambassadeurs. Inmiddels hebben we al meer dan 100 ambassadeurs getraind bij meer dan 50 grote werkgevers, waaronder: ASML, ABN AMRO, de Politie, hogescholen en overheden. In de praktijk blijkt dat ambassadeurs die het samen doen, als interne ambassade met meerdere ambassadeurs, vaak het meeste impact hebben”, zegt Thijs. ''Daarom hebben wij in 2021, met subsidie van Instituut Gak, het traject Inclusief Werken met Ambassadeurs ontwikkeld.'' 

Grote werkgevers, zoals Defensie, kunnen VAB inschakelen om middels dit traject een interne ambassade op te richten. De werkgever wordt dan begeleid bij het intern werven van kandidaten, het trainen van ambassadeurs en het neerzetten van een structuur voor een blijvend netwerk. ''VAB onderscheidt zich doordat wij inmiddels veel ervaring hebben en alles organiseren samen met ervaringsdeskundigen. Daardoor zijn we ons erg bewust van de kansen en gevoeligheden die er zijn”, zegt Thijs. 

Werving in gang 

Met deze begeleiding kon Defensie stappen zetten. José: “Samen hebben we de werving in gang gezet, een oproep vormgegeven en geplaatst in nieuwsbrieven en op de Defensiekalender. We kregen een stuk of twintig reacties. We gingen in gesprek met de kandidaten en probeerden medewerkers uit alle lagen bij Defensie te selecteren. Bijna alle Defensieonderdelen zijn nu vertegenwoordigd.” 

De training 

Negen geselecteerde kandidaten gingen door voor de training tot ambassadeur. Ervaringsdeskundige trainers van VAB kwamen langs voor vier trainingsdagen. Deze trainingsdagen waren soms heel persoonlijk, waarbij de eigen ervaring centraal stond, maar ook was er aandacht voor het groepsproces. Stefke vertelt over haar ervaring: “Iedereen in de groep was super divers, maar je merkt dat je aan het einde echt een groep wordt. Alle verschillen vallen weg en er is één gemeenschappelijke deler: ons autisme. En daarmee worstelen we allemaal op onze eigen manier.” 

In de training leer je hoe je de rol van autisme-ambassadeur kan invullen bij de organisatie waar je werkt. Stefke: “Ik leerde hoe je structuur kan aanbrengen in het overbrengen van je boodschap. Ik denk nu beter na over wat de kern is van wat ik wil vertellen.” Voor de opleiding maakte ze een video over wat autisme voor haar inhoudt, bekijk deze video onderaan het artikel. “Ik hoop dat ik zo ook andere mensen motiveer om open te zijn over hun autisme.” 

Afbeelding
Groepsfoto laatste trainingsdag
De laatste trainingsdag bij Defensie. Van links naar rechts: Wim, Marc, Danny, (van boven naar onder) Marjolein, Stefke, Katharina, trainer Dieuwertje Bleijenberg, trainer Thijs van der Rol, Johan, José van Echtelt. 

Kwaliteiten die tot hun recht komen  

Bij de laatste trainingsdag geven de medewerkers een presentatie over hun nieuwe rol als autisme-ambassadeur. Als afsluiter gaf Commandeur Jaco de Bruijn, uit de hoogste bestuursstaf van Defensie (de PD-DAOG), een speech en zei: “Wij werken als team bij Defensie en het is ontzettend belangrijk dat de unieke kwaliteiten van collega’s met autisme in ons team tot hun recht komen.’’ 

José is het daarmee eens. “Inmiddels zijn we er bij Defensie wel achter dat we werknemers met autisme nodig hebben. Van de ondersteunde diensten, zoals communicatiemedewerkers, tot militairen op de boot of in onderzeeër, de huidige ambassadeurs en hun functies zijn zeer divers. Dat kan iedereen bij Defensie nu met eigen ogen zien. We willen mensen op hun talenten inzetten en de werkplek zo faciliteren dat de talenten naar boven komen.” 

De ambassade bij Defensie heeft al gewenste resultaten, vertelt José. “Ik merk dat sinds de autisme-ambassadeurs er zijn, meer werknemers durven te delen dat ze autisme hebben.” Met een kernteam is een plan van aanpak opgezet, zodat de ambassade actief blijft. Thijs: “Het is belangrijk om richtlijnen te hebben. Wat wordt de rol van de ambassade binnen Defensie? Wanneer pak je een casus op met alle ambassadeurs en wanneer geef je als enkele ambassadeur advies? Dat is vastgelegd, zodat ambassadeurs houvast hebben.” 

Een autisme-ambassade bij jouw organisatie 

De interne autisme-ambassade Defensie wordt officieel gelanceerd op Diversiteitsdag, op 3 oktober. Tegen andere organisaties die erover denken om een ambassade op te richten, zegt José: “Ga in gesprek met de betrokkenen zelf. Betrek de werknemers met autisme en hun managers bij je plan. En ga het vooral doen.” 

Heeft jouw organisatie ook interesse in het oprichten van een (autisme-)ambassade? Stuur dan een mail naar info@vanuitautismebekeken.nl. Ook als individuele werknemer kun je de training tot autisme-ambassadeur volgen. Vind hier meer informatie over de training

 

De eindpresentatie van Stefke.

 

Autisme- en inclusie-ambassadeurs

Ambassadeurs zijn medewerkers met neuro-divergentie, een psychiatrische achtergrond of een fysieke beperking die werken voor grote organisaties. Ambassadeurs laten, door openheid over de eigen ervaringen, zien dat ook iemand met, bijvoorbeeld, autisme uitstekend kan functioneren. Zo dragen zij bij aan meer herkenning en erkenning van verschillen tussen mensen op de werkvloer.

Het oprichten van een autisme ambassade

Afbeelding
Communicatie

Heb jij zelf autisme en zou je binnen jouw organisatie een autisme ambassade willen oprichten? Of ben jij binnen je organisatie verantwoordelijk voor bijvoorbeeld diversiteit en inclusie, en wil je vanuit die rol dit initiatief een kans geven? Dan vraag je jezelf misschien af hoe je zelf een groep met autisme ambassadeurs kunt vormen, of hoe je een autisme ambassade binnen jouw organisatie kunt oprichten. We geven een aantal tips.