LunchTalkshow project Verborgen Intelligentie

Zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks spreken kregen een jaar levensloopbegeleiding dankzij het project Verborgen Intelligentie. Hoe is het project verlopen? Wat zijn de ontwikkelingen, wat weten we nu over hun behoeftes en hoe gaan we verder?  Deze vragen beantwoorden we in een online LunchTalkshow.

Afbeelding
Kind speelt

Deze kinderen en jongeren met autisme worden vaak gezien als verstandelijk beperkt door een lage score op de IQ-test. Deze standaardtest geeft niet altijd een goed beeld van wat het kind begrijpt. Met de pilot Verborgen Intelligentie kreeg een aantal van de kinderen en jongeren uit deze doelgroep een levensloopbegeleider. Door deze aanpak willen we beter aansluiten op hun behoeftes en ontwikkeling stimuleren. De LunchTalkshow  staat volledig in het teken van de pilot en wat we daarvan hebben geleerd.

Recht op zorg

In 2019 liet onderzoek van OpaZ zien dat 60% van de ondervraagde ouders en professionals soms twijfelen over de diagnose verstandelijke beperking bij deze doelgroep. “Het IQ in Nederland wordt gebruikt als slagboom om toegang te krijgen tot bepaalde zorg of onderwijs,” vertelt orthopedagoog Maartje Radstaake. “Een niet kloppende IQ-score kan ervoor zorgen dat het kind niet het type onderwijs of zorg krijgt waar die recht op heeft.”

In de pilot, gefinancierd door ZonMw, onderzochten we welke mogelijkheden er zijn voor deze kinderen en of deze werken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van dynamische diagnostiek en ondersteunde communicatie. Maartje schuift tijdens de LunchTalkshow aan om hier meer over te vertellen.

De klik staat centraal

Net als in de pilot Levensloopbegeleiding, staat de klik tussen de begeleider en de deelnemer centraal. Ook is er een goede band met de ouders. Samen kijken ze per individueel kind naar de behoefte aan hulp, contact en eventuele mogelijkheden tot communicatiemiddelen, zoals een spraakcomputer. De levensloopbegeleiders kregen regelmatig trainingen en intervisies van experts. In de talkshow vertellen levensloopbegeleiders over hun ervaring met het begeleiden bij een gezin. 

Vergeten groep

“Wij denken dat dit een beetje een vergeten groep is. Deze groep kan zich het lastigst uiten omdat ze niet of nauwelijks spreken en gezien worden als verstandelijk beperkt”, vertelt programmaleider Willeke. “We willen de stem van deze doelgroep hoorbaar maken.”

LunchTalkshow

Benieuwd naar de eerste bevindingen van de pilot? In de talkshow gaan we uitgebreid in gesprek met ouders, levensloopbegeleiders en professionals. 

Kijk de talkshow hier terug 

 

Project Verborgen intelligentie: “We zijn bereid onze nek uit te steken voor deze doelgroep”

Afbeelding
Marjan met haar deelneemster

Sommige kinderen met autisme spreken niet of nauwelijks. Wat hebben zij nodig om zich op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen? Wat kan levensloopbegeleiding voor deze doelgroep betekenen? Het zijn vragen die we onderzoeken in het project Verborgen intelligentie. In deze pilot bieden we vanuit Vanuit autisme bekeken (VAB) een jaar lang levensloopbegeleiding aan vijf kinderen en jongeren uit deze doelgroep. Daarbij zetten we de behoefte van het kind en zijn of haar directe omgeving centraal.