LunchTalkshow Verborgen Intelligentie

Als kinderen met autisme niet of nauwelijks praten en de diagnose verstandelijke beperking hebben, is het vaak moeilijk om de goede hulp te vinden. Met de pilot Verborgen intelligentie onderzocht Vanuit autisme bekeken hoe levensloopbegeleiding daarbij een steuntje in de rug kan zijn. In de op 21 december 2022 live uitgezonden LunchTalkshow vertellen ouders, levensloopbegeleiders en professionals wat hen heeft geholpen. Hoe ervaren de ouders hun weg tot nu toe? Hoe maak je contact met iemand die niet spreekt? Hoe leer je de mens te zien achter 'het probleem' en aan te sluiten op hun wensen voor ontwikkeling? Kijk de talkshow terug en laat je inspireren!

Project Verborgen intelligentie: “We zijn bereid onze nek uit te steken voor deze doelgroep”

Afbeelding
Marjan met haar deelneemster

Sommige kinderen met autisme spreken niet of nauwelijks. Wat hebben zij nodig om zich op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen? Wat kan levensloopbegeleiding voor deze doelgroep betekenen? Het zijn vragen die we onderzoeken in het project Verborgen intelligentie. In deze pilot bieden we vanuit Vanuit autisme bekeken (VAB) een jaar lang levensloopbegeleiding aan vijf kinderen en jongeren uit deze doelgroep. Daarbij zetten we de behoefte van het kind en zijn of haar directe omgeving centraal.