Nieuws

Autisme Ambassade

Eind september is een nieuwe groep Autisme Ambassadeurs gestart met de opleiding. Vanaf eind november hebben onder meer Visma Connect, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Amerpoort een ambassadeur. Volgend jaar start in januari de volgende training. Heb je interesse?

Nieuwe fase VAB en afscheid van Mechteld, Gijs en Monique

Zoals eind 2016 voorzien rond VAB dit jaar de huidige fase in haar bestaan af en start er in 2020 een nieuwe fase. De focus in onze activiteiten ligt op dit moment op twee waardevolle lopende projecten: de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme waar VAB eind 2018 mee gestart is én de landelijke Autisme Ambassade die VAB al jaren ondersteunt en organiseert. De komende maanden kijkt het bestuur op welke wijze en vanuit welke rol VAB - naast deze twee grote projecten - waarde kan blijven toevoegen in het veld van autisme en inclusie.

Paul Blokhuis: ‘Hier schrik ik van. Dit betekent dat er nog steeds werk aan de winkel is’

Donderdag 20 juni. Schijnbaar een dag als alle anderen. Toch voelt het voor de betrokkenen anders. Het gebeurt immers niet elke dag dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport luistert naar jouw persoonlijke verhaal. Een verhaal dat gaat over autisme, over persoonlijk leed, frustraties, competenties en hoop. En over aanwijzingen dat het zorgsysteem in Nederland op punten nog steeds veel beter kan. Paul Blokhuis luistert echt. Reageert echt. En er vindt een goed gesprek plaats tussen hem en de aanwezigen.

Ervaringsverhaal Cor Jongejeugd en Ada Houben

Autisme heb je een leven lang. En daarom is levensloopbegeleiding van levensbelang. Het gaat om het verschil tussen meedoen en aan de kant staan. Vanuit autisme bekeken realiseert een pilot met een vernieuwende vorm van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, waarbij steeds de leefwereld van de persoon met autisme centraal staat. Cor Jongejeugd en zijn levensloopbegeleider Ada Houben zijn onderdeel van de pilot. 

Eerste Thuiszitterstop voor en door jongeren een succes

Maandag 3 juni om 13.30 uur was het zover, de eerste Thuiszitterstop voor en door jongeren.  Acht jongeren hebben gezamenlijk inhoud en vorm gegeven aan de Thuiszitterstop 'Jongeren in Woord en Beeld'. Deze jongeren zijn vanuit verschillende organisaties betrokken geraakt: Jongerenpanel Zorg & Perspectief, Nationale Jeugdraad, Jeugdwelzijnsberaad en Vanuit autisme bekeken.

'Anders' zijn

Autisme wordt vaak geassocieerd met ‘anders’ zijn. Dat geeft altijd wat kortsluiting in mijn hoofd. Het suggereert dat er ook ‘normale’ mensen zijn. Wie zijn dat dan? Mensen zonder autisme? Wat maakt dat, om het persoonlijk te maken, ik normaal zou zijn en mijn partner en mijn collega’s met autisme niet?

VAB doet onderzoek naar autisme en inclusie

Wat is inclusie? In Nederland wordt inclusie vaak vertaald naar ‘meedoen’, gelijke rechten en instroom in ‘gewone’ voorzieningen (zoals de reguliere school). Maar eigenlijk gaat het dan om integratie: de maatschappij blijft zoals hij is, mensen met autisme kunnen meedoen. De standaard normen worden niet ter discussie gesteld. Maar het is moeilijk om jezelf te blijven als die normen (vaak onbewust) richtinggevend blijven.

Sneak Preview Jongerentop 2019 deel I: Noortje en Joëlle

De voorbereidingen voor de Jongerentop tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters zijn in volle gang. De top, die dit jaar als thema heeft, Jongeren in Woord en Beeld, wordt helemaal door jongeren zelf ingevuld. Pepijn Gansevles filmt ze bij hun voorbereidingen en maakt daarvan een korte film. Deze week de eerste sneak preview met Noortje en Joëlle van het Jeugdwelzijnsberaad.

Van Thuiszitterstop naar Jongerentop?!

Een team van gedreven jongeren organiseert dit jaar een jongerentop tijdens de landelijke Actieweek Thuiszitters van 1 tot 8 juni 2019, met ondersteuning van Stichting Vanuit autisme bekeken (VAB). Op maandag 1 april vond een eerste verkennende bijeenkomst plaats bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wat meteen ideeën en energie opleverde!

Bestuurslid en Autisme Ambassadeur Marc van der Burgh in NRC

Toen Marc van der Burgh – majoor bij de landmacht - in 2013 de diagnose autisme kreeg is hij gaan googelen om meer informatie over zijn diagnose te verzamelen. Hij vond overal informatie over autisme 'als een medisch defect'.  Daar schrok hij enorm van: „Ik herkende me daar niet in en wilde de beeldvorming bijstellen.” Hij vroeg defensie of hij Autisme Ambassadeur mocht worden en daar werd positief op gereageerd. Marc maakt sindsdien deel uit van het Autisme Ambassadeurs netwerk en helpt Vanuit autisme bekeken om nieuwe ambassadeurs op te leiden.