Autisme en levensloopbegeleiding

Voor autisme bestaan meerdere mogelijke verklaringen. Mensen met autisme kunnen te maken krijgen met uitdagingen in onderwijs, werk, wonen, sociale contacten en relaties. Er bestaan verschillende vormen van hulp en begeleiding. De versnippering in het systeem van hulpverlening is nadelig voor mensen met autisme, die vaak meer tijd nodig hebben om een vertrouwensband op te bouwen. De pilot Levensloopbegeleiding wordt uitgevoerd door Vanuit autisme bekeken (VAB) in opdracht van het Ministerie van VWS. In het rapport Autisme en levensloopbegeleiding worden de uitdagingen van het huidige systeem en de uitgangspunten voor de pilot levensloopbegeleiding VAB toegelicht.

Een versnipperd systeem

Al in 2009 concludeerde de Gezondheidsraad in het rapport Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders dat mensen met autisme behoefte hebben aan ondersteuning op maat. Goede levensloopbegeleiding zorgt onder andere voor een positieve ontwikkeling en meer levensgeluk, minder regeldruk voor naasten en een afname van de maatschappelijke kosten rond autisme. De markt biedt levensloopbegeleiding voor mensen met autisme ondertussen aan, maar de organisaties die hiermee aan de slag zijn gegaan blijven gebonden aan het huidige systeem. Versnippering is hierdoor vrijwel onvermijdelijk. De pilot Levensloopbegeleiding biedt een unieke kans om levensloopbegeleiding ‘opnieuw’ uit te vinden vanuit de bedoeling, de leefwereld van de persoon met autisme. 

Uitdagingen

De uitdagingen van mensen met autisme ontstaan in relatie tot de maatschappij, die is ingericht op gemiddelde mensen. Hulpvragen van mensen met autisme zijn vaak zeer divers en variëren enorm in intensiteit en complexiteit. Soms zijn er hulpvragen op meerdere levensgebieden. De beschikbare ondersteuning is sterk regionaal gefragmenteerd en domeinspecifiek.

Pilot Levensloopbegeleiding VAB

De levensloopbegeleiders binnen de pilot Levensloopbegeleiding VAB zijn niet gebonden aan een bepaald domein. Daarnaast wordt de ondersteuning niet toegekend voor een vaste periode en volgt het de behoefte van de persoon met autisme. De klik is zeer belangrijk gemaakt, zodat de samenwerkingsrelatie tussen de deelnemer en de levensloopbegeleider maximaal kansrijk is. In regelmatige trainingen en intervisies kunnen levensloopbegeleiders nieuwe kennis opdoen en kennis met elkaar delen.

De pilot is een onderzoek met drie hoofdvragen:

  1. Wat is goede levensloopbegeleiding?
  2. Hoe organiseer je goede levensloopbegeleiding?
  3. Wat kost goede levensloopbegeleiding en wat levert het op?

Download het rapport Autisme en levensloopbegeleiding

Bekijk voor de uitkomsten van het onderzoek tot nu toe ook de rapportage Levensloopbegeleiding VAB werkt! en de Maatschappelijke Business Case.