Filmportretten: autisme in beeld

Een aantal filmportretten met persoonlijke verhalen van mensen met autisme en hun directe omgeving.

Onderwijs vanuit autisme bekeken

Animatiefilm door leerlingen met autisme voor leraren: “Het allerfijnste vind ik het als je me echt leert kennen!”

Link naar het verhaal van Marc van der Burgh op Youtube

Marc van der Burgh

Marc van der Burgh vertelt openhartig over wat autisme voor hem betekent op zijn werk en in zijn leven.

Link naar het verhaal van Job en zijn voetbalcoach Juliën op Youtube

Job en zijn coach Juliën

Job en zijn voetbalcoach Juliën vertellen over wat sporten met autisme betekent en wat je allemaal kunt bereiken.

Link naar het verhaal van Debby Wolswijk op Youtube

Debby Wolswijk

Debby vertelt over haar dochter met autisme en het integraal PGB.

Link naar het verhaal van Monique Post op Youtube

Monique Post

Monique Post heeft autisme, is ondernemer en kwam hierdoor zelfstandig uit de Wajong

Link naar het verhaal van Monique over Robin op Youtube

Monique & Robin

Monique en haar zoon Robin met asperger over de juiste begeleiding op het voortgezet onderwijs.

Link naar het verhaal van Sharda en Alex op Youtube

Sharda & Alex

Directeur Sharda en leerling Alex over autisme in het regulier onderwijs.

Link naar het verhaal van Nevin Say op Youtube

Nevin Say

Nevin Say vertelt over haar dochter met autisme, ze woont thuis dankzij kleinschalige, ontwikkelingsgerichte, oudergestuurde zorg.

Link naar het verhaal van Marc Beek op Youtube

Marc Beek

Marc Beek vertelt over zijn autisme en het ouderschap.

Link naar het verhaal van Cor Jongejeugd op Youtube

Cor Jongejeugd

Cor Jongejeugd kreeg vier jaar geleden de diagnose autisme. Hij vertelt hierover en hoe hij hiermee omgaat op zijn werk, samen met zijn teamleider.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Drie personen met autisme (Marc Beek, Monique Post en Gijs Horvers) vertellen over het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid.