Werkgever

Hoe kun je als werkgever een prettige werkomgeving creëren voor iedereen, inclusief mensen met autisme?  

Een prettige werkomgeving 

Vaak wordt gesproken van een autismevriendelijke werkomgeving. Als VAB hebben we hier in het verleden zelf checklists en andere producten voor ontwikkeld. 

Tegenwoordig spreken we liever van een prettige werkomgeving voor iedereen. Want omstandigheden waar iemand met autisme intens op kan reageren, zijn vaak ook onprettig voor andere werknemers. 

Waar gaat het om?

De kern van een prettige werkomgeving is dat individuele kwetsbaarheden bespreekbaar zijn en dat er gezamenlijk naar praktische oplossingen wordt gezocht. Het is helder dat iedereen sterke en minder sterke kanten heeft. Mensen worden er gewaardeerd om wie ze zijn. Teams leveren een gezamenlijk resultaat, waarin ieders bijdrage aan het geheel gewaardeerd wordt en zichtbaar is.

Uitval voorkomen

Diversiteit maakt een organisatie sterk. Verschillende manieren van denken helpen om een goede kwaliteit producten en diensten te leveren. Diversiteit vraagt om flexibiliteit in de organisatie. Een prettige, flexibele werkomgeving voorkomt langdurige, ophopende werkstress - voor iedereen! Dat verkleint de kans op burn-out en hoge kosten door langdurig ziekteverzuim en uitval. 

Diversiteitsbeleid voor werkgevers

VAB ontwikkelde een lijst met aandachtspunten om het diversiteitsbeleid te toetsen met autisme als graadmeter. Deze Aandachtspunten voor werkgevers bevat veel tips voor een prettige werkplek voor iedereen.