Thuiszitters met autisme

In Nederland zitten naar schatting 16.000 leerlingen thuis. Onder hen zijn veel leerlingen met autisme. Zij willen wel naar school, maar het lukt niet. Soms krijgen zij thuisonderwijs.

Onvrijwillig thuis vanwege autisme

Thuiszitters zijn kinderen die op een school staan ingeschreven en (tijdelijk) thuis komen te zitten. Vaak gaat het hier om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied. Het doel van de meeste ouders en kinderen in deze categorie is terugkeer naar school. Deze kinderen hebben geen vrijstelling van de leerplicht.

Het schoolsysteem is resultaatgericht en alles moet in een bepaald tempo. Daardoor kon mijn kwetsbare kind niet integreren op school.

Thuiszitterspact

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS hebben een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Doel is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod.

In het landelijke pact is ook afgesproken dat ouders, en waar mogelijk het kind zelf, altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende onderwijsplek. 

Ieder jaar wordt een Thuiszitterstop georganiseerd om de voortgang in de gaten te houden.

Zie ook