Nieuws

Procesbegeleider aan het woord: Frédérique van der Laan

Afbeelding
Frederiquevanderlaan

Via LinkedIn ontdekte Frédérique van der Laan Vanuit autisme bekeken. De vacature voor procesbegeleider binnen de pilot levensloopbegeleiding voor mensen met autisme kwam voorbij op haar tijdlijn. “Die vacature vond ik zo passend voor mij. Hier word ik heel blij van, dacht ik meteen.” En dat bleek. Nu is ze procesbegeleider van de groep levensloopbegeleiders in Utrecht. 

Update rondom het coronavirus

In maart nam het kabinet aanvullende maatregelen, gebaseerd op adviezen van het RIVM, in de aanpak van het coronavirus. Vanuit autisme bekeken neemt de maatregelen serieus, maar blijft zich ondertussen inzetten om levensloopbegeleiding voor mensen met autisme een stap dichterbij te brengen.

Autisme Ambassade

Eind september is een nieuwe groep Autisme Ambassadeurs gestart met de opleiding. Vanaf eind november hebben onder meer Visma Connect, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Amerpoort een ambassadeur. Volgend jaar start in januari de volgende training. Heb je interesse?

Nieuwe fase VAB en afscheid van Mechteld, Gijs en Monique

Zoals eind 2016 voorzien rond VAB dit jaar de huidige fase in haar bestaan af en start er in 2020 een nieuwe fase. De focus in onze activiteiten ligt op dit moment op twee waardevolle lopende projecten: de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme waar VAB eind 2018 mee gestart is én de landelijke Autisme Ambassade die VAB al jaren ondersteunt en organiseert. De komende maanden kijkt het bestuur op welke wijze en vanuit welke rol VAB - naast deze twee grote projecten - waarde kan blijven toevoegen in het veld van autisme en inclusie.

Paul Blokhuis: ‘Hier schrik ik van. Dit betekent dat er nog steeds werk aan de winkel is’

Donderdag 20 juni. Schijnbaar een dag als alle anderen. Toch voelt het voor de betrokkenen anders. Het gebeurt immers niet elke dag dat de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport luistert naar jouw persoonlijke verhaal. Een verhaal dat gaat over autisme, over persoonlijk leed, frustraties, competenties en hoop. En over aanwijzingen dat het zorgsysteem in Nederland op punten nog steeds veel beter kan. Paul Blokhuis luistert echt. Reageert echt. En er vindt een goed gesprek plaats tussen hem en de aanwezigen.

'Anders' zijn

Autisme wordt vaak geassocieerd met ‘anders’ zijn. Dat geeft altijd wat kortsluiting in mijn hoofd. Het suggereert dat er ook ‘normale’ mensen zijn. Wie zijn dat dan? Mensen zonder autisme? Wat maakt dat, om het persoonlijk te maken, ik normaal zou zijn en mijn partner en mijn collega’s met autisme niet?

VAB doet onderzoek naar autisme en inclusie

Wat is inclusie? In Nederland wordt inclusie vaak vertaald naar ‘meedoen’, gelijke rechten en instroom in ‘gewone’ voorzieningen (zoals de reguliere school). Maar eigenlijk gaat het dan om integratie: de maatschappij blijft zoals hij is, mensen met autisme kunnen meedoen. De standaard normen worden niet ter discussie gesteld. Maar het is moeilijk om jezelf te blijven als die normen (vaak onbewust) richtinggevend blijven.

Bestuurslid en Autisme Ambassadeur Marc van der Burgh in NRC

Toen Marc van der Burgh – majoor bij de landmacht - in 2013 de diagnose autisme kreeg is hij gaan googelen om meer informatie over zijn diagnose te verzamelen. Hij vond overal informatie over autisme 'als een medisch defect'.  Daar schrok hij enorm van: „Ik herkende me daar niet in en wilde de beeldvorming bijstellen.” Hij vroeg defensie of hij Autisme Ambassadeur mocht worden en daar werd positief op gereageerd. Marc maakt sindsdien deel uit van het Autisme Ambassadeurs netwerk en helpt Vanuit autisme bekeken om nieuwe ambassadeurs op te leiden.