“We kijken heel positief terug op 2021”

Het einde van het jaar nadert – hoe kijken we bij VAB terug op 2021? En wat zijn onze plannen voor 2022? In 2021 lag onze focus op twee grote projecten: de pilot Levensloopbegeleiding VAB en het project Autisme en inclusief werkgeverschap, met de methodiek Inclusief Werken Met Ambassadeurs. Daarnaast startte dit jaar het project Verborgen intelligentie, een pilot waarin we onderzoeken wat levensloopbegeleiding kan betekenen voor kinderen met autisme die niet of nauwelijks spreken. Programmaleider Willeke van den Hoek: “We kijken heel positief terug op 2021. Het werken vanuit ervaringsdeskundigheid aan een meer inclusieve samenleving is iets dat steeds meer mensen en organisaties echt aanspreekt.”

Levensloopbegeleiding VAB werkt!

In de pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme onderzoeken we sinds 2019 hoe levensloopbegeleiding het beste vorm kan krijgen. In februari publiceerde onderzoeksbureau MAD impact op basis van enquêtes en interviews met deelnemers de eerste resultaten van deze pilot. En die zijn positief! Onderzoeker Arne van Huis: “Alle seinen staan op groen voor het opschalen van levensloopbegeleiding VAB, want het werkt en is bovendien erg rendabel.” Daarnaast hebben al 1000 mensen via onze website hun steun betuigd voor Levensloopbegeleiding VAB.

Lees het hele rapport Levensloopbegeleiding VAB werkt!.

We willen graag dat Levensloopbegeleiding VAB breder beschikbaar komt, en we werken hier samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook actief aan. Onze verkenners Hans en Anjo gingen samen met VWS in gesprek met gemeenten om te zoeken naar mogelijkheden om Levensloopbegeleiding VAB landelijk in te voeren. Hun bevindingen staan in een rapport dat eind november is gedeeld met de Tweede Kamer.

In 2022 eindigt de financiering voor de pilot Levensloopbegeleiding VAB. We kijken naar de mogelijkheden om de deelnemers ook na afloop van de pilot te blijven ondersteunen. Ondertussen blijven we werken aan de doorontwikkeling van Levensloopbegeleiding VAB en onderzoekt MAD impact een aantal vraagstukken. Bijvoorbeeld wat er gebeurt als er een setje (deelnemer en levensloopbegeleider) opbreekt: wat zijn de oorzaken en welke oplossingen zijn er? Daarnaast zomen we in op de voor- en nadelen van een naaste als levensloopbegeleider. De resultaten van dit onderzoek kunnen we volgend jaar delen.

Verborgen intelligentie
Verborgen intelligentie

Levensloopbegeleiding voor kinderen met autisme die niet praten

Naast de reguliere pilot zijn we dit jaar ook gestart met het project Verborgen intelligentie, een kleine pilot waarin we levensloopbegeleiding bieden aan vijf kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. In dit project onderzoeken we of en hoe levensloopbegeleiding beweging kan brengen in het leven van deze kinderen. Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen we deze kinderen een jaar lang begeleiden.

Lees meer over het project Verborgen intelligentie.

Inclusief werkgeverschap
Inclusief werkgeverschap

Autisme en inclusief werkgeverschap

In de afgelopen twee jaar heeft VAB grote organisaties zoals ASML, de Politie en Parnassia Groep geholpen bij het opzetten van een autisme ambassade. Met een autisme ambassade kunnen werkgevers invulling geven aan het diversiteitsbeleid. De autisme ambassadeurs zijn werknemers die zich inzetten om psychische kwetsbaarheid op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren hebben we een methodiek ontwikkeld waarmee (middel)grote organisaties zelfs een autisme ambassade kunnen oprichten: Inclusief Werken Met Ambassadeurs. We zijn nog op zoek naar bedrijven die met behulp van de methodiek een autisme ambassade willen opstarten. Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Anniek Stoutjesdijk en Thijs van der Rol via info@iwma.nl.

Daarnaast blijft het voor werknemers van kleinere organisaties mogelijk om via VAB een training tot autisme ambassadeur te volgen. Bij meerdere organisaties zijn individuele autisme ambassadeurs actief, waaronder ABN Amro, de Belastingdienst en verschillende provincies. Door deze autisme ambassadeurs is vorig jaar de vereniging Autisme Ambassadeurs opgericht.

Uitbreiding bestuur

Ook is recent het bestuur van VAB aangevuld met twee nieuwe namen: Erik van Beurden en Fleur Velders. Binnenkort stellen zij zich op onze website voor. Erik was tot voor kort wethouder van de gemeente Leusden, Fleur is psychiater. VAB is erg blij met hun komst.

vinger in de lucht
Ik wil dit ook!

Help mee om Levensloopbegeleiding VAB landelijk beschikbaar te maken

Samen met het ministerie van VWS zetten we ons in om Levensloopbegeleiding VAB landelijk beschikbaar te maken. Jij kunt ons helpen dit doel te bereiken! Kijk op de pagina ‘Ik wil dit ook!’ om meer te lezen over de verschillende manieren waarop je een bijdrage kunt leveren.