Rol van de coalitie bij het thema levensbrede aandacht

Wat is levensbrede aandacht?

Levensbrede aandacht bij autisme is een manier van denken, luisteren en werken.

  • Je denkt vanuit de leefwereld van iemand (m/v) met autisme. De leefwereld is het hier en nu van de persoon: het dagelijks leven thuis; participatie op school, op het werk, in de dagbesteding of in de vrijetijd; en relaties met familie, buren, vrienden, professionals en andere mensen in zijn omgeving.
  • Je luistert echt naar wat de persoon zelf te zeggen heeft over hoe hij functioneert en/of wil functioneren op al die leefgebieden. Wat heeft hij nodig om zich te ontwikkelen en eventueel te participeren?
  • Je werkt met aandacht voor de samenhang tussen de leefgebieden. Dat heeft veel invloed op de daadwerkelijke ondersteuning. Je zoekt actief naar de ruimte in het systeem (de protocollen en regels) en zo nodig rek je de grenzen op of stel je ze ter discussie.

Levensbrede aandacht hangt nauw samen met integraal maatwerk en inclusiviteit.

Integraal maatwerk

Integraal maatwerk is bijna vanzelfsprekend als je levensbrede aandacht hebt.

  • Integraal:
  • Oplossingen zijn vaak niet te vinden op één leefgebied zoals onderwijs, zorg, wonen, sport of werk. Er is samenwerking nodig tussen mensen uit deze leefgebieden, bijvoorbeeld tussen zorg en onderwijs. Integraal denken maakt oplossingen levensbreed.
  • Maatwerk:
  • Een passende oplossing kan voor ieder mens met autisme anders zijn. Daarom is maatwerk nodig dat helemaal bedacht wordt vanuit de mogelijkheden en wensen van alle betrokkenen – niet alleen de persoon met autisme, maar ook de mensen om hem heen.

Inclusiviteit

Maar levensbrede aandacht is meer dan een goede match tussen de beschikbare ondersteuning en een individuele persoon. In onze visie is levensbrede aandacht onlosmakelijk verbonden met inclusiviteit: verschillen tussen mensen zijn waardevol.

Respecteer en ondersteun de persoon daarom in zijn eigenheid, probeer hem niet te veranderen om hem beter te laten passen in de maatschappij. Zo geef je mensen de ruimte om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij de eigen capaciteiten en met respect voor de eigen grenzen.

Hoe kom je in de praktijk tot levensbrede aandacht?

De crux is om steeds te denken vanuit de persoon. Neem bijvoorbeeld een leerling die al lang thuis zit. Op welke manier is het voor hem haalbaar om weer onderwijs te volgen? Zijn er veranderingen nodig op school? Helpt het als hij op een sportclub leert omgaan met groepsprocessen? Komt zijn ontwikkeling op gang met pianoles? Is begeleiding van ouders nodig zodat er thuis meer ontspanning is? Is er misschien een gezamenlijke hobby met een toekomstig klasgenoot?

Probeer daarom in zo’n situatie niet strak te focussen op terugkeer naar school – met alle bijbehorende druk – maar op het creëren van een situatie waarin de leerling zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen. Die voedingsbodem vergroot de kans dat hij weer onderwijs kan volgen.

Er is geen blauwdruk: wat nodig is, verschilt per persoon. De betrokken organisaties – zoals een gemeente, de school, het samenwerkingsverband, de sportclub – zullen ruimte moeten geven óf krijgen om dat wat nodig is voor die persoon, te kunnen realiseren.

In het werkmodel Levensbrede aandacht is uitgewerkt hoe je dit soort veranderingen in gang kunt zetten.