BELEID vanuit autisme bekeken

Niet denken vanuit wetten en regels, maar vanuit de mensen om wie het gaat. Dat is een voorwaarde voor inclusief beleid. Denken vanuit de leefwereld vraagt het lef om schotten te doorbreken. Het vraagt om creatieve oplossingen waarin de volle ruimte van wet- en regelgeving wordt gebruikt.

Wat kun jij doen?

  • Geef aandacht aan de leefwereld van iemand met autisme. De leefwereld is het hier en nu van de persoon: het dagelijks leven thuis; participatie op school, op het werk, in de dagbesteding of in de vrijetijd; en relaties met familie, buren, vrienden, professionals en andere mensen in zijn omgeving.
  • Luister echt naar wat de persoon zelf te zeggen heeft over hoe hij functioneert en/of wil functioneren op al die leefgebieden. Wat heeft hij nodig om zich te ontwikkelen en eventueel te participeren?
  • Geef aandacht aan de samenhang tussen leefgebieden. Dat heeft veel invloed op de daadwerkelijke ondersteuning. Je zoekt actief naar de ruimte in het systeem (de protocollen en regels) en zo nodig rek je de grenzen op of stel je ze ter discussie.
 

Coalitie Vanuit autisme bekeken

  • We bieden handvatten voor de verdere ontwikkelingen van levensloopbegeleiding door randvoorwaarden te omschrijven.
  • We geven aandacht aan de rol van gemeenten als regisseur van de transformatie in het sociale domein. Door budgetten te combineren, ondersteuning anders te organiseren en samen te werken met andere organisaties in het sociale domein kunnen zij levenbreed gaan werken.
  • We ontwikkelden het werkmodel Levensbrede aandacht om dit soort veranderingen in organisaties in gang te zetten.