Ervaringsverhalen

Levensloopbegeleiding is van levensbelang. Letterlijk. Het gaat om het verschil tussen meedoen en aan de kant staan. Vanuit autisme bekeken realiseert daarom Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme, waarbij de leefwereld van deze persoon centraal staat. Maar hoe beleven deelnemers en levensloopbegeleiders dit? Dat lees je in de ervaringsverhalen hieronder.

”Ik word eindelijk eens een keer gehoord! Dat is in het verleden niet altijd geweest”

Afbeelding
het Autisme Magazine

Tim (29) heeft autisme en is deelnemer van de pilot Levensloopbegeleiding VAB. Na het afronden van zijn studie voelde hij zich eenzaam en had hij behoefte aan begeleiding op sociaal gebied. Ongeveer twee jaar geleden hoorde hij van de pilot en meldde zich meteen aan. Hij koos voor levensloopbegeleider Sam (37) en er ontstond al snel een klik.

“Ik ervaar nu rust, en dat gun ik iedereen”

Afbeelding
vab logo

Hoe ervaren deelnemers, levensloopbegeleiders en naasten de pilot Levensloopbegeleiding ? Sinds 2018 krijgen mensen met autisme ondersteuning via de pilot LLB VAB, helemaal ingericht rondom de persoonlijke hulpvraag en de mogelijkheid om op elk moment naar wens begeleiding in te schakelen. In een video omschrijven betrokkenen hun beleving met deze aanpak in één zin.  

"Als je het aanbod niet kent, mis je ontwikkelingskansen"

Afbeelding
Lego

Vanessa's jongste dochter Valerie (7) heeft autisme en praat niet. Valerie is een van de kinderen die meedoen aan het project Verborgen intelligentie. In dit project brengt Vanuit autisme bekeken (VAB) deze specifieke doelgroep – kinderen met autisme die niet of nauwelijks praten – in beeld, en onderzoeken we hoe we met levensloopbegeleiding beweging kunnen brengen in het leven van deze kinderen.

Project Verborgen intelligentie: “We zijn bereid onze nek uit te steken voor deze doelgroep”

Afbeelding
Marjan met haar deelneemster

Sommige kinderen met autisme spreken niet of nauwelijks. Wat hebben zij nodig om zich op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen? Wat kan levensloopbegeleiding voor deze doelgroep betekenen? Het zijn vragen die we onderzoeken in het project Verborgen intelligentie. In deze pilot bieden we vanuit Vanuit autisme bekeken (VAB) een jaar lang levensloopbegeleiding aan vijf kinderen en jongeren uit deze doelgroep. Daarbij zetten we de behoefte van het kind en zijn of haar directe omgeving centraal.  

"Ik ben trots op mezelf"

Afbeelding
Levensloopbegeleider Bart Meijer
Bart Meijer is sinds november 2019 de levensloopbegeleider van Gijs (23). Gijs wil graag meer durven ondernemen, dus gaan ze regelmatig samen fietsen, bezoeken ze een museum of eten ze samen bij een restaurant. In tijden van corona maken ze een uitstapje naar de fietsenwinkel. Toch gaat dat niet altijd zonder slag of stoot, vertelt Bart.

"De deelnemer heeft de regie"

Afbeelding
Levensloopbegeleider Rick Jansen
Sinds mei 2020 is Rick Jansen als levensloopbegeleider betrokken bij Vanuit autisme bekeken. In zijn werk hanteert Rick het motto ‘go with the flow’. Dat past goed bij de pilot Levensloopbegeleiding, waarin wordt uitgegaan van de behoeften van de deelnemer met autisme en niet van een standaard lijstje aan doelen die afgevinkt moeten worden.
Video's